Powerfood 12 von 2457

Chiasamen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € * / 450g
1 * 450g (15,53 € / 1 KG)
Chufli Basic
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
6,99 € * / 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)
Chufli Yoga
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
6,99 € * / 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)
Dattel-Kokos-Kugeln
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
4,40 € * / 120g
1 * 120g (3,67 € / 100)
Erdmandeln gemahlen (Govinda)
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
6,99 € * / 400g
1 * 400g (17,48 € / 1 KG)
Flohsamenschalen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
7,99 € * / 250 g
1 * 250 g (3,20 € / 100 G)
Hanfsamen geschält
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
4,69 € * / 150g
1 * 150g (3,13 € / 100 G)
Kakaonibs
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
3,99 € * / 100g
1 * 100g (3,99 € / 100 G)
Mandelmehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
9,99 € * / 200g
1 * 200g (5,00 € / 100 G)
Mangopüree
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
3,99 € * / 210ml
1 * 210ml (18,75 € / 1000 ML)
Süßlupinen Mehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
5,99 € * / 300 g
1 * 300 g (19,96 € / 1 KG)
Teff Flocken gf
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
4,99 € * / 300g
1 * 300g (16,63 € / 1 KG)