• Govinda
 •  
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € * / 450g
1 * 450g (15,53 € / 1 KG)

 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
5,99 € * / 500g
1 * 500g (11,98 € / 1 KG)

 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
5,99 € * / 500g
1 * 500g (11,98 € / 1 KG)

 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,40 € * / 120 g
1 * 120 g (3,67 € / 100)

 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € * / 400g
1 * 400g (17,48 € / 1 KG)

 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,99 € * / 100 g
1 * 100 g (4,99 € / 100 G)

 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,49 € * / 25 g
1 * 25 g (13,96 € / 100g)

 • Govinda
 •  
 • EG-ÖKO
3,89 € * / 100g
1 * 100g (3,89 € / 100 G)

 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
4,49 € * / 150g
1 * 150g (2,99 € / 100 G)

 • Govinda
 •  
 • Anerkennung nach EG-VO
3,99 € * / 100g
1 * 100g (3,99 € / 100 G)

 • Govinda
 •  
 • EG-ÖKO
6,79 € * / 100g
1 * 100g (6,79 € / 100 G)

 • Govinda
 •  
 • Anerkennung nach EG-VO
7,98 € * / 200 g
1 * 200 g (3,99 € / 100 G)