Chiasamen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € */ 450g
1 * 450g (15,53 € / 1 KG)

Chufli Basic
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
6,99 € */ 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)

Chufli Yoga
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
6,99 € */ 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)

Dattel-Kokos-Kugeln
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,40 € */ 120 g
1 * 120 g (3,67 € / 100)

Erdmandeln gemahlen (Govinda)
 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € */ 400g
1 * 400g (17,48 € / 1 KG)

Gebrannte Mandeln
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,99 € */ 100 g
1 * 100 g (4,99 € / 100 G)

Gelbe Fruchtmischung
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,69 € */ 23g
1 * 23g (14,76 € / 100g)

Hanfsamen geschält
 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
4,69 € */ 150g
1 * 150g (3,13 € / 100 G)

Kakaonibs
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
3,99 € */ 100g
1 * 100g (3,99 € / 100 G)

Mandelmehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
7,98 € */ 200 g
1 * 200 g (3,99 € / 100 G)

Mangopüree
 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
3,99 € */ 250ml
1 * 250ml (15,96 € / 1000 ML)

Teff Flocken gf
 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
4,99 € */ 300g
1 * 300g (16,63 € / 1 KG)