Chiasamen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € * / 450g
1 * 450g (15,53 € / 1 KG)


Chufli Basic
 • Govinda
 • EG-ÖKO
6,99 € * / 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)


Chufli Yoga
 • Govinda
 • EG-ÖKO
6,99 € * / 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)


Dattel-Kokos-Kugeln
 • Govinda
 • EG-ÖKO
4,40 € * / 120g
1 * 120g (3,67 € / 100g)


Erdmandeln gemahlen (Govinda)
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € * / 400g
1 * 400g (17,48 € / 1 KG)


Flohsamenschalen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
7,99 € * / 250 g
1 * 250 g (3,20 € / 100g)


Hanfsamen geschält
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
4,69 € * / 150g
1 * 150g (3,13 € / 100g)


Kakaonibs
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
3,99 € * / 100g


Mangopüree
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
3,99 € * / 210ml
1 * 210ml (18,75 € / 100g)


Süßkartoffel Mehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
5,99 € * / 350g
1 * 350g (17,11 € / 1KG)


Süßlupinen Mehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
5,99 € * / 300 g
1 * 300 g (19,96 € / 1 KG)