Powerfood 10 von 2601

Chiasamen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • PR
6,86 € * / 450g
1 * 450g (15,24 € / 1 KG)
Chufli Basic
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
6,86 € * / 500g
1 * 500g (13,72 € / 1 KG)
Chufli Yoga
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
6,86 € * / 500g
1 * 500g (13,72 € / 1 KG)
Dattel-Kokos-Kugeln
 • Govinda
 • EG-ÖKO
 • Deutschland
4,32 € * / 120g
1 * 120g (3,60 € / 100g)
Erdmandeln gemahlen (Govinda)
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
6,86 € * / 400g
1 * 400g (17,15 € / 1 KG)
Flohsamenschalen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
7,79 € * / 250 g
1 * 250 g (3,12 € / 100g)
Hanfsamen geschält
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
4,60 € * / 150g
1 * 150g (3,07 € / 100g)
Kakaonibs
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
3,92 € * / 100g
Mangopüree
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
3,92 € * / 210ml
1 * 210ml (18,42 € / 100g)
Süßlupinen Mehl
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
 • Deutschland
5,88 € * / 300 g
1 * 300 g (19,60 € / 1 KG)