Koriander Pesto, frisch
 • Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,59 € */ 165g
1 * 165g (2,18 € / 100 G)

Pesto alla Genovese
 • Byodo
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,29 € */ 125g
1 * 125g (2,63 € / 100 G)

Pesto Arrabbiata
 • Byodo
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,29 € */ 125g
1 * 125g (2,63 € / 100 G)

Pesto Basilikum Pecorino
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,29 € */ 130g
1 * 130g (2,53 € / 100 G)

Pesto Basilikum vegan
 • Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
2,89 € */ 125ml
1 * 125ml (2,31 € / 100 ML)

Pesto Basilikum, frisch
 • Isana
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,59 € */ 165g
1 * 165g (2,18 € / 100 G)

Pesto grüne Oliven
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 130g
1 * 130g (3,07 € / 100 G)

Pesto mit Chili und Blüten
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 130g
1 * 130g (3,07 € / 100 G)

Pesto mit Curry und Blüten
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 130g
1 * 130g (3,07 € / 100 G)

Pesto mit Trüffel
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 130g
1 * 130g (3,07 € / 100 G)

Pesto Petersilie
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 130g
1 * 130g (3,07 € / 100 G)

Pesto Pikante Tomaten mit Schafskäse
 • La Selva
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,79 € */ 130g
1 * 130g (2,91 € / 100 G)