Aktion!


     bis zum 24.10.2019
Chiasamen
 • Govinda
 • Anerkennung nach EG-VO
bisher 6,99 €
6,75 € */ 450g
1 * 450g (15,00 € / 1 KG)
Chufli Basic
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
6,99 € */ 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)
Chufli Yoga
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
6,99 € */ 500g
1 * 500g (13,98 € / 1 KG)
Dattel-Kokos-Kugeln
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,40 € */ 120g
1 * 120g (3,67 € / 100)
Erdmandeln gemahlen (Govinda)
 • Govinda
 • Deutschland
 • Anerkennung nach EG-VO
6,99 € */ 400g
1 * 400g (17,48 € / 1 KG)
Flohsamenschalen
 • Govinda
 • IND
 • EG-ÖKO
7,99 € */ 250 g
1 * 250 g (3,20 € / 100 G)
Gebrannte Mandeln
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
4,99 € */ 100g
1 * 100g (4,99 € / 100 G)
Goodel Kastanie
 • Govinda
 • Italien
 • EG-ÖKO
3,99 € */ 200g
1 * 200g (15,96 € / 1KG)
Goodel Mungbohne Leinsaat
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,98 € */ 250g
1 * 250g (1,59 € / 100 G)

 Aktion!


     bis zum 24.10.2019
Goodel Penne Karotte Gemüse
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
bisher 3,98 €
3,79 € */ 200g
1 * 200g (1,90 € / 100 G)

 Aktion!


     bis zum 24.10.2019
Goodel Quinoa Penne
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
bisher 3,98 €
3,79 € */ 200g
1 * 200g (3,79 € / 100 G)
Goodel Rote Bete Penne
 • Govinda
 • Deutschland
 • EG-ÖKO
3,98 € */ 200g
1 * 200g (1,99 € / 100 G)